Jump to Navigation

Seriál pro začínající motokrosaře - Jízda na volném prostranství a na trati X.

Jízda na volném prostranství
Prvním základním předpokladem je začínat jezdit na volném prostranství (nejlépe louka,
pole), aby nemohlo dojít ke srážce s žádným pevným předmětem (pozor na vlastní
vozidlo, se kterým jsme přijeli!)
-Jako první cvičení zvolíme dva „kužílky“ (PET lahve, apod.) umístěné
naproti sobě ve vzdálenosti cca 50 m. Po jezdci požadujeme základní
dovednosti ze suché přípravy (brzdění přední brzdou, zadní brzdou, držet
plynulý plyn, zatočit kolem kužílku apod.). Jezdit může stejným směrem a
učit se zatáčet doleva, po chvíli změnit směr a jezdit doprava.
-Jestli jezdec zvládá tyto prvky, můžeme požadovat další dovednosti
z jízdy na motocyklu a mezi ně patří například jízda ve stupačkách.
V otevřeném terénu může jezdec vyzkoušet projetí slalomu pouze ve
stupačkách, nebo pouze vsedě, nebo lze požadovat při každém zatočení
nasednutí na nádrž a přednožení dolní končetiny přesně podle „návyku“ ze
suché přípravy. Každý prvek je pro jezdce různě náročný, proto trénujeme
všechny prvky i v pozdějším věku, když už se bude coby zkušenější jezdec
„prohánět“ po trati. Tyto prvky jsou v motokrosu obzvláště důležité, a
proto by je měl každý jezdec tzv. „vypilovat“ až do úplné dokonalosti.
-Mezi další průpravná cvičení patří tzv. osmička. Vztyčíme dva kužely ve
vzdálenosti cca 20 m. Jezdci ukážeme požadovaný prvek a následně jej
necháme jezdit osmičky mezi kužely. Nejdříve pouze vsedě. Poté pouze ve
stupačkách a znovu požadujeme správné technické provedení.
-Dalším slalomem je slalom „do kopce a z kopce“. Rozestavíme slalom
například na trati, kde terén je mírně členitý a necháme jezdce jezdit ty
samé prvky do výjezdu a poté ze sjezdu a přitom také kontrolujeme
přenášení váhy dopředu a dozadu.
-Všechna výše popsaná cvičení je vhodné vyzkoušet na suchém povrchu a
obdobně je nezbytné vše procvičit na mokrém – blátivém – povrchu.

Jízda na motokrosové trati
Jestliže mladý jezdec bezpečně výše popsané pohybové dovednosti zvládá, dokáže
rozlišit zadní a přední brzdu, aplikovat plyn dle potřeby, tak se přemístíme na
motokrosovou trať a ještě lépe na „dětskou“ motokrosovou trať. Zde již bude muset jízdu
přizpůsobit terénu a samozřejmě stavu a povrchu trati. Jezdec by si měl alespoň dvakrát
až třikrát projet pomalu trať, aby zjistil její stav. Jiný přístup k plynové rukojeti je na
suchém povrchu a jiný přístup na blátě. Pokud není k dispozici dětská motokrosová trať,
tak zvolíme na trati pro dospělé tu část, kde je minimum překážek, terénních vln apod.
Několik rad před vyjetím na motokrosovou trať, které bychom jezdcům měli
doslova „vtlouci“ do hlavy:
1) Než se jezdec vydá na jakoukoliv trať, musí si uvědomit, že na trati není
nikdy sám!
2) Na každé trati je nutné zjistit nejprve směr jízdy, aby se nestal problém
3) Pokud jezdec upadne, tak se musí pokusit ihned vstát a dostat se z trati, tzn.
zvednout motocykl a nezdržovat se na trati. Toto platí dvojnásob v případě,
že k pádu dojde za horizontem převýšení, za zatáčkou a v případě prašného
povrchu kdekoliv na trati, protože v prašném prostředí se viditelnost značně
zhoršuje.

-Této poslední poučky – viz. 3 - využijeme pro nácvik dalšího prvku a
tím je simulace pádu a odklizení motocyklu. Při cvičení sledujeme,
jak si je jezdec schopen pomoci při různých situacích nejdříve chránit
zdraví (opouští trať) a pokud se přesvědčil, že může vstoupit na trať,
tak odklízí motocykl ev. startuje a pokračuje v jízdě.
-Dalším cvičením je „volná jízda“ po trati. Necháme jezdce chvíli
kroužit po trati a pozorujeme, jak si počíná s malými terénními prvky
na trati.
-Ve fázi, kdy je jezdec schopný objet trať bez velkých obtíží a se
zvládnutými základy posedu na motocyklu, zvládá jízdu ve stupačkách
ev. snaží se zvládnout vysouvání nohy do zatáček, tak lze v tréninku
přejít do jednotlivých částí trati, kde od jezdce požadujeme využít
jednotlivá technická provedení ze suché přípravy.
-V další téměř poslední fázi přípravy mladého motokrosaře v základním
kurzu pro jízdu na motocyklu je projetí jednotlivých „nástrah“ na
motokrosové trati. Těmito nástrahami jsou: vyjetá kolej, průjezd
„tobogánu“, skok, apod. Trénink těchto prvků by neměl přijít dříve
než po dokonalém zvládnutí předchozích cvičení. Toto se předpokládá
po cca půl roce systematického tréninku na motokrosovém motocyklu.
-Posledně výše jmenovanou „nástrahou“ na trati je skok. Skoky jsou pro
mladé motokrosaře nejtěžším technickým prvkem. Mladé začínající
jezdce nikdy nenutíme skákat. Každý jezdec je individualita,
neexistuje pravidlo, kdy by měl začínat s tréninkem skoků. Při skoku
jezdec ztrácí tzv. „pevnou půdu pod nohama“ a toto lze trénovat tehdy,
když předtím získal dostatečnou sebedůvěru ze své jízdy. Poté co
uvidíme, že se závodník na terénních vlnách „odlepuje“ od země, pak
může být čas přistoupit k tréninku skoků. V této fázi jezdci nejprve
vysvětlíme základní pohyby při nájezdu na skok, různé druhy skoků,
funkci zadní brzdy při skoku, práci s plynem při skoků atd. Na trénink
skoků bude času dost ve větších kubaturách.
Zásadou tréninku v počátečním období mladého motokrosaře je udržet v něm
nadšení z jízdy na motocyklu. A proto ho zbytečně dlouho nedržíme například na jedné
trati, na jedné louce. Musíme obměňovat tréninkové jednotky a místa pro trénink, ale
vždy se soustředíme na základní prvky pohybových dovedností a na jejich správné
provádění. Mladý jezdec by měl získat návyky, nad jejichž provedením v další kariéře
nemůže přemýšlet. Naučit se novému pohybu je u mladého jezdce otázkou několika
zopakování – několika tréninků. Odnaučení chybného stereotypu je 100 x časových
jednotek delší, než se cvik, pohyb, posed apod. naučit.
Každý člověk je jiný, a proto neexistuje jednotný tzv. univerzální styl jízdy na
motocyklu. Pod pojmem styl se označuje osobité provedení pohybu, vzhledem
k individuálním zvláštnostem každého sportovce.
Není vždy jen jediné správné řešení, ale tyto základní pohybové dovednosti,
popsané v kapitolách výše jsou základním „slabikářem“ začínajícího jezdce na terénním
motocyklu.
Posledním dílem jsme uzavřeli seriál článků pro začínající motokrosaře. Pokud vás zaujal, je v tištěné podobě připraven v našem obchodě Moto - Václav Vizinger Luby 281 33901 Klatovy. Tato příručka je pro vás zdarma s možností si vše vyzkoušet na naši předváděcí dráze u obchodu s lektorem a možností zapůjčení motorky a výstroje, pro děti od 5 do 12 let.


Ostatní díly ZDE


 
 

Komentáře: 

ReklamaMain menu 2

Dr. Radut Consulting